Chèn thêm khung “Thêm tiện ích” cho phần Header và Main

Thông thường mặc định mỗi theme của blogspot (trong phần bố cục) là chỉ có cho phép “Thêm tiện ích” ở Sidebar (2 bên blog) và ở phần footer (phía dưới blog), vì thế mà mỗi khi ta muốn chèn thêm các Tiện ích(widget) cho phần Main hoặc Header thì ta phải tạo các Tiện …

Start reading Chèn thêm khung “Thêm tiện ích” cho phần Header và Main