Hướng dẫn khắc phục các lỗi khi cập nhật Windows 10 Fall Creators Update | Chia sẻ tool

Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào của Windows 10 Fall Creators Update từ khi tải xuống và cài đặt bản cập nhật chính, mặc dù nó mang lại một số tính năng mới thú vị, nhưng một số người đã gặp phải sự cố trong và sau khi cài đặt phần mềm, mình cũng đã thêm hướng dẫn để gỡ cài đặt Windows 10 Fall Creators Update, đây là phương án cuối cùng nếu mọi cố gắng khắc phục các vấn đề thất bại ở cuối bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *