Office 2016 Pro Plus VL Anh Việt cập nhật tháng 2, 2018 | Chia sẻ tool

Link tải Microsoft Office 2016 Pro Plus Volume Licensing tích hợp ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và cập nhật tháng 2, 2018

Đây thực chất là bản Office 2016 Pro Plus VL tiếng Anh nhưng đã được thêm tiếng Việt do đó khi cài đặt có tùy chọn thêm ngôn ngữ tiếng Việt và được tích hợp các bản cập nhật bảo mật tháng 1, 2018. Xem chi tiết bản cập nhật tại trang chủ Microsoft

Ngôn ngữ tích hợp sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *