Cumulative Update KB4074588 for Windows 10 Version 1709 (OS Build 16299.248) | Chia sẻ tool

Cập nhật 13 tháng 2, 2018 – KB4074588 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.248). Bản cập nhật bao gồm nhiều sửa lỗi và cải tiến quan trọng cho trình duyệt Microsoft Edge và Internet Explorer, múi giờ, đồ họa, bàn phím, Bluetooth và các vấn đề liên quan đến bảo mật.

Cải tiến và sửa lỗi
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến chất lượng. Không có tính năng hệ điều hành mới đang được giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *