Chia sẻ miễn phí template của trang Google Blog | Chia sẻ tool

Template mặc định được Google sử dụng cho các trang Blog của họ để cập nhật các thông tin chính thức về các chủ đề khác nhau. Template có giao diện đơn giản rất thích hợp sử dụng làm Blog cá nhân.

Đây là template mặc định được Google sử dụng cho các trang như Office Blogger Blog, Security Blog, Official Google Webmaster Central Blog, Research Blog…, rất thích hợp sử dụng làm trang cá nhân vì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *