Tháng: Tháng Một 2018

Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google | Chia sẻ tool

Những bài hướng dẫn tạo Breadcrumb cho blogspot thì hầu như đa số Blog nào cũng có bài viết hướng dẫn cả chỉ cần tìm từ khóa tạo Breadcrumb cho Blogger sẽ ra rất nhiều bài. Nói như vậy có thể biết nó là cũ nhưng chưa bao giờ hết lỗi thời và người viết …

Start reading Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google | Chia sẻ tool

Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google

Những bài hướng dẫn tạo Breadcrumb cho blogspot thì hầu như đa số Blog nào cũng có bài viết hướng dẫn cả chỉ cần tìm từ khóa tạo Breadcrumb cho Blogger sẽ ra rất nhiều bài. Nói như vậy có thể biết nó là cũ nhưng chưa bao giờ hết lỗi thời và người viết …

Start reading Tạo Breadcrumb thế nào để được index lên kết quả tìm kiếm Google

Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog | Chia sẻ tool

Bên cạnh label (nhãn) của bài viết thì thẻ tags cũng rất quan trọng giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm từ khóa liên quan qua đó cũng giữ chân độc giả truy cập Blog lâu hơn và trông cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều khi không có thẻ tags. Thật ra nói là …

Start reading Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog | Chia sẻ tool

Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog

Bên cạnh label (nhãn) của bài viết thì thẻ tags cũng rất quan trọng giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm từ khóa liên quan qua đó cũng giữ chân độc giả truy cập Blog lâu hơn và trông cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều khi không có thẻ tags. Thật ra nói là …

Start reading Hướng dẫn thêm thẻ tags tự động cuối mỗi bài viết trong Blog

Sử dụng Mô hình 3D trong Office 2016 | Chia sẻ tool

Mô hình 3D là sự phát triển kế tiếp của các hình. Chúng cho phép bạn chèn các đối tượng vào tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày mà bạn có thể xoay 360 độ; nghiêng lên hoặc xuống. Chúng giúp cho việc minh họa một luận điểm hoặc trình bày một đặc …

Start reading Sử dụng Mô hình 3D trong Office 2016 | Chia sẻ tool

Cách tải video của trang Microsoft bằng phần mềm internet download manager | Chia sẻ tool

Khi bạn truy cập trang Microsoft trong những bài viết về fix lỗi, thủ thuật hay hỗ trợ thì bên cạnh văn bản và hình ảnh đôi khi có đính kèm video hướng dẫn. Bạn rất muốn tải video này về máy tính lưu trữ nhưng không thể tải được bằng trình download IDM vì …

Start reading Cách tải video của trang Microsoft bằng phần mềm internet download manager | Chia sẻ tool

Cách tải video của trang Microsoft bằng phần mềm internet download manager

Khi bạn truy cập trang Microsoft trong những bài viết về fix lỗi, thủ thuật hay hỗ trợ thì bên cạnh văn bản và hình ảnh đôi khi có đính kèm video hướng dẫn. Bạn rất muốn tải video này về máy tính lưu trữ nhưng không thể tải được bằng trình download IDM vì …

Start reading Cách tải video của trang Microsoft bằng phần mềm internet download manager

Sử dụng Mô hình 3D trong Office 2016

Mô hình 3D là sự phát triển kế tiếp của các hình. Chúng cho phép bạn chèn các đối tượng vào tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày mà bạn có thể xoay 360 độ; nghiêng lên hoặc xuống. Chúng giúp cho việc minh họa một luận điểm hoặc trình bày một đặc …

Start reading Sử dụng Mô hình 3D trong Office 2016

Tạo phân trang cho Blogger

Đầu tiên, ta chèn đoạn code CSS sau vào ngay trên dòng ]]></b:skin> trong phần chỉnh sửa HTML của Blog : .showpageArea {padding: 0; margin:0;} .showpageArea a {border: 1px solid #000;color: #fff;font-weight:normal;padding: 3px 6px ;margin:0px 4px;text-decoration: none;background-color: #6f6f6f;} .showpageArea a:hover {font-size:11px;border: 1px solid #00558f;color: #575757;background-color: #3D3D3D;} .showpageNum a {border: 1px solid #000;color: #fff;font-weight:normal;padding: 3px 6px …

Start reading Tạo phân trang cho Blogger