Thêm bài viết liên quan thế nào thì mới chính xác và tốt cho seo | Chia sẻ tool

Thêm tiêu đề của các bài viết liên quan theo label vào bài viết rất tốt và quan trọng. Tác dụng của việc thêm bài viết liên quan ngoài cách sắp xếp đẹp cho bố cục bài viết nó còn giúp tăng độ tương tác bài viết giúp giữ chân người đọc lâu hơn.
Nếu đã đề cập đến bài viết liên quan thì nó phải xuất hiện trong bài viết và liên quan trực tiếp đến label, dựa vào label gọi dữ liệu sắp xếp thành các

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *