Hướng dẫn tạo đường dẫn breadcrumb cho trang tìm kiếm label | Chia sẻ tool

Trong blogspot tại các trang index không có điều kiện gọi dữ liệu label tự động cho trang như trang bài viết cho nên nếu bạn muốn tạo được đường dẫn cho trang label bạn đặt điều kiện cho trang tìm kiếm label bằng tên một label cố định sau đó tạo đường dẫn cho label giống như cách bạn tạo menu cố định.
Nếu bài viết bạn sử dụng label phân cấp có ít nhất từ hai nhãn trở lên thì trong trang tìm kiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *