Không hiển thị hoặc thay thế tên nhãn bằng thông tin khác tại trang tìm kiếm label | Chia sẻ tool

Thủ thuật không hiển thị hoặc thay thế tên nhãn bằng thông tin khác tại trang tìm kiếm label chỉ cần đặt thêm thẻ điều kiện tại nơi nhãn hiển thị.
Thông tin label dưới mỗi bài đăng hiển thị ngoài trang chủ hoặc các trang tìm kiếm vô cùng hữu ích giúp người đọc dễ dàng truy cập ngay vào chuyên mục mà họ quan tâm nhưng với trang tìm kiếm label mà cũng hiển thị tên nhãn nữa thì không còn tác dụng và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *