Hướng dẫn Việt hóa label khi đã đặt tên không dấu | Chia sẻ tool

Việt hóa label khi đã đặt tên không dấu tức là chuyển dữ liệu gọi tên label từ tự động sang tên cố định mà bạn muốn đặt hiển thị dựa trên điều kiện tên và liên kết tìm kiếm label.
Bạn muốn tạo liên kết đẹp, chuẩn SEO cho label bắt buộc phải đặt tên không dấu và ngăn cách nhau bằng dấu “-” ví dụ bạn muốn tạo nhãn Thủ thuật blogspot thì muốn có liên kết đẹp bạn phải đặt tên label là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *