Đặt thẻ tiêu đề Blog thế nào mới chính xác và tốt cho SEO | Chia sẻ tool

Trong bài viết này mình hướng dẫn chỉnh sửa lại thẻ tiêu đề của Blog cho cả widget Header 1 version=’1′ và widget version=’2′.
Mặc định trong cấu trúc widget tiêu đề của mỗi Blog vẫn được đặt trong thẻ nhưng chỉ đúng với những trang index (trang tìm kiếm) còn với trang bài viết và trang tĩnh thì nên loại bỏ thẻ vì tiêu đề trong bài viết của các trang này đã được đặt trong thẻ rồi mà mỗi trang chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *