Làm thế nào để Google không lập chỉ mục ?updated-max và ?max-results đằng sau link tìm kiếm label | Chia sẻ tool

Có 2 nguyên nhân dẫn đến Google lập chỉ mục cho ?updated-max và ?max-results thứ nhất do thẻ meta tự động đặt sau và thứ 2 do dữ liệu cấu trúc SiteNavigationElement trong menu.
Một khi bạn đã index nhãn (label) lên kết quả tìm kiếm Google bạn cần phải loại bỏ ?updated-max và ?max-results đằng sau link tìm kiếm vì link dạng này không tốt cho SEO. Tất nhiên bạn không thể sử dụng robots.txt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *