Hướng dẫn tháo gói package hệ thống của Windows 10 offline bằng batch file | Chia sẻ tool

Các bài viết thuộc chuyên mục batch file mình có viết hướng dẫn tạo batch file gỡ bỏ gói package hệ thống của Windows 10 nhưng là gỡ trực tiếp trong Windows 10 đã cài trên máy tính hay còn gọi gỡ online. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo tập tin batch gỡ gói package hệ thống nhưng gỡ offline tức là gỡ trong bộ cài Windows 10 trước khi cài đặt lên máy.
Gói package hệ thống là gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *