Mời tải về Windows 10 Fall Creators Update Version 1709 chính thức

Mời tải về Windows 10 Fall Creators Update Version 1709 được phát hành chính thức bởi Microsoft cập nhật tháng 12, 2017, được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US)

Link tải trọn bộ

– Bản cập nhật tích hợp KB4054517
– Mã hiệu build 16299.15

Checksum

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1709 (Updated Dec 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406711.iso
Languages: English
SHA1: EA214EE684A5BB8230707104C54A3B74D92F1D69

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1709 (Updated Dec 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406359.iso
Languages: English
SHA1: 36005D054F732119BBB00FD9A0E141D54712D751

✓ Windows 10 (Multiple Editions) VL, Version 1709 (Updated Dec 2017) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x64_dvd_100406172.iso
Languages: English
SHA1: 1851A0007321FA084145EA24B8D30BF7A72BF1C6

✓ Windows 10 (Multiple Editions) VL, Version 1709 (Updated Dec 2017) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_dec_2017_x86_dvd_100406182.iso
Languages: English
SHA1:

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1709 (Updated Sept 2017) (x86 and x64) – DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_10_language_pack_version_1709_updated_sept_2017_x86_x64_dvd_100090877.iso
Languages: English
SHA1: 2D5723A6A39A0470E52EAC48610EAE4012328067

Windows 10 (Multiple Editions) bao gồm 9 phiên bản

Index Name Product Key
1 Windows 10 S 3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P
2 Windows 10 S N
3 Windows 10 Home YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
4 Windows 10 Home N 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
5 Windows 10 Home Single Language BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
6 Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
7 Windows 10 Education N 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
8 Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
9 Windows 10 Pro N 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

Windows 10 (Multiple Editions) VL bao gồm 6 phiên bản

Index Name Product Key
1 Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
2 Windows 10 Education N 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
3 Windows 10 Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
4 Windows 10 Enterprise N WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
5 Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
6 Windows 10 Pro N 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *