Hướng dẫn triển khai mã quảng cáo adsense trong bài viết của blogspot | Chia sẻ tool

Trong bài viết trước mình có hướng dẫn cách triển khai mã quảng cáo giữa các bài đăng ngoài trang chủ, các trang tiếp theo, trang nhãn, trang tìm kiếm, trang lưu trữ. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cách triển khai mã quảng cáo Google Adsense hoặc mã quảng cáo, banner khác trong bài viết vì đây là phần quan trọng nhất của Blog và độc giả cũng dễ tiếp cận quảng cáo hơn khi đọc bài viết của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *