Chia sẻ miễn phí giao diện blogger template Masign View

Mình thấy theme này có giao diện tuy đơn giản nhưng khá đẹp, hiệu ứng mượt dử dụng thiết kế Material Design, tốc độ tải trang nhanh, không lỗi cấu trúc và không lỗi javascript, sử dụng biểu tượng cảm xúc trong nhận xét… nên mình có rip về chia sẻ miễn phí cho bạn nảo thích sử dụng. Các bạn lưu ý vì đây không phải là bản theme gốc giao diện chỉ được 90% so với bản gốc nên sẽ có một vài tính năng sẽ bị thiếu mà mình cũng lười thêm quá do đó các bạn nào thích thì tải về vọc tiếp vậy 😌

DANH SÁCH CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA TEMPLATE

Features Availability
Responsive True
Google Testing Tool Validator True 
Mobile Friendly True 
SEO Ready True
Documentation True
Support Update True
Smooth Material Design Effect True
Grid Post Homepage with Share Post True
Slide Menu Navigation (Update) True
Tiny Menu Navigation True
Ajax Material Design Search True
Header with Background True
Footer 3 Column True
Ads Ready True
Breadcrumbs True
Multi Tabs Sidebar Widget True
Recent Comments True
Share Button True
Multi Author Box True
Related Posts True
Material Design Threaded Comments True
Subscribe Widget True
Back To Top True
And Much More…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *