Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Mixed Reality Portal trong Windows 10 version 1709 | Chia sẻ tool

Ứng dụng mặc định Mixed Reality Portal trong Windows 10 version 1709 hay còn gọi là Cổng thông tin thực tế ảo là một trong nhóm ứng dụng của Windows Mixed Reality theo mình hiểu đơn giản giống như chúng ta xem phim định dạng 3D cần phải có một cái kiếng headset nhưng thêm yếu tố ảo. Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp là ứng dụng trên máy tính sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Windows Mixed Reality. Nó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *