Chia sẻ giao diện mặc định contempo reponsive blogger template đã chỉnh sửa | Chia sẻ tool

Giao diện mặc định này của Blog tên Contempo có thiết kế đơn giản chuẩn seo tối ưu và reponsive với mọi kích thước màn hình đặc biệt tốc độ tải trang rất nhanh. Mình có chỉnh sửa lại một vài chỗ như sửa lại kích thước ảnh của bài viết ngoài trang chủ và chủ yếu là thêm chứ không sửa nhiều vì mặc định giao diện đã chuẩn lắm rồi không phải chỉnh sửa thêm. Nếu bạn nào đang tìm kiếm một giao diện với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *