TUT REPORT FAQ MD 100% DIE

Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US)
– Vào trang báo cáo!- https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 Someone created an account pretending to be me or a friend
– Chọn , No
– Yes, I am the person being impersonated
– Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!
– Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!
– Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!
– Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!
– Link (URL) to the impostor profile
– Copy link trang của victim thả vào!
– Tải PTS Về Fake CMND dống như trong info của victim!
– Rồi save dưới dạng JPEG , Úp lên!
– Additional info: This account is impersonating me please delete thisaccount. 
tut faq đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *