Neat Video Pro v3.5 CE cho Adobe Premiere – Phần mềm chuyên làm mịn trong Video

Neat Video Pro v3.5 CE dành cho Adobe Premiere , là một phần mềm khá nổi tiếng trong giới thiết kế, nó có chức năng làm mịn da (trên photoshop) , và trong bài này, dohoafx chia sẻ phiên bản làm mịn dành cho phần mềm xử lý phim Adobe Premiere
Neat Video Pro v3.5 CE cho Adobe Premiere - Phần mềm chuyên làm mịn trong Video

Thông tin

– Advanced Noise Reduction to reduce noise and grain in video clips
– Both intra-frame and temporal filtration
– Automatic noise analyzer to adapt the plug-in to any video sources
– Smart Sharpening to make video sharper without amplification of noise
– High-bitdepth rendering (in Pro plug-in)
– CUDA and OpenCL acceleration to speed up processing using computation-capable GPUs
Home Page – https://www.neatvideo.com

Tải về

Link Dohoa: Tải về
Link dự phòng: Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *