Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework

Trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm hoặc game, đôi khi máy tính chúng ta yêu cầu cài đặt .NET Framework để có thể hoạt động.

Vậy .NET Framework là gì ? Tại sao lại cần cài đặt .NET Framework ?

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại vớimôi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime(CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm(security),quản lý bộ nhớ(memory management), và cách xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling).
Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework

Làm thế nào khi cài .NET Framework nhưng lại báo lỗi ?

Trong quá trình cài đặt, có một số máy tính không thể cài đặt .NET Framework một cách bình thường được.

Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework

Cách khắc phục chúng ta làm như sau:

1 -Mở hộp thoại Run gõ lệnh Cmd.
2 – Trong hộp thoại Cmd gõ net stop WuAuServ (Lệnh này có tác dụng tắt Windows Update).
3 -Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% (lệnh này dùng để mở thư mục Windows).
4 – Tìm và đổi tên thư mục Software Distribution thành SDold.
5 – Thực hiện lại bước 1.
6 – Trong hộp thoại Cmd gõ net start WuAuServ (Lệnh này có tác dụng khởi động lại Windows Update).
7 – Cài đặt lại .NET Framework.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *