Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v1.8 Silent

Đây là phiên bản Repack cho phép cài đặt tự động các thư viện visual c++ từ phiên bản 2005-2017 dưới dạng Silent và Full Silent.
Sự khác nhau giữa Silent và Full Silent:
– Silent: Khi khởi chạy sẽ có giao diện thông báo xác nhận cài đặt OK/Cancel
– Full Silent: Khi khởi chạy thì sẽ cài đặt ngầm mà không có thông báo nào hết.
Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v1.8 Silent

Bao gồm các phiên bản:

– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161
– Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
– Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.10.25008
– Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.10.25008

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải về và giải nén
Bước 2: Click vào Microsoft Visual C++ Pack v1.8 Silent/Full Silent.exe

Tải về phần mềm:

Silent:

Link Fshare: Tải về
Link Drive: Tải về

Fully Silent:

Link Fshare: Tải về
Link Drive: Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *