Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S | A870L

Để Hard reset trên Pantech Vega Iron A870S các bạn cần thao tác như sau :

– Nhấn Volume Up + Volume Down sau đó nhấn phím Power đến khi xuất hiện những dòng chữ tiếng Anh thì bỏ hết 3 phím ra

– Nhấn Volume Down đến dòng ” Recovery ” nhấn phím Power để chọn

– Volume Down đến dòng ” Wipe data / factory reset ” nhấn Power để chọn

– Volume Down đến dòng ” Yes delete all user data ” nhấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *