Tháng: Tháng Hai 2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỪ ĐIỂN LINGOES

Với phần mềm Lingoes chúng ta dễ dàng học từ vựng bất cứ khi nào miễn sao text có thể bôi đen để copy (Ctrl + C) là có thể translate một câu, một đoạn, thậm chí cả một bài, do Lingoes tích hợp bộ translate google ngay trong nó, hay một cách đơn giản …

Start reading HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỪ ĐIỂN LINGOES