Tháng: Tháng Mười 2013

Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot

Blogspot có 2 dạng Sitemap, thứ nhất là loại sitemap dùng để submit lên Google Webmaster Tools (sitemap dành cho Googlebots), thứ hai là loại sitemap.html dành cho người dùng. Để tạo sitemap cho Googlebots, bạn chỉ cần vào Google Webmaster Tools, tìm đến mục submit sitemap và làm theo hướng dẫn bên dưới và …

Start reading Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot